Sundhed hos K·Performance


K·Performance tilbyder en bred palette af kompetencer, der tilsammen danner et meget stærkt og helstøbt koncept:

Behandlinger  - herunder massage, laserterapi og akupunktur.


Forebyggende øvelser og træning  - fx. som opfølgning til massage- og akupunkturbehandlinger.


Personlig træning og træningsvejledning  - individuel målrettet opbyggende, støttende og forebyggende  træning og vejledning.


Arbejdspladsjustering - med fokus på ergonomi, forebyggelse af arbejdsskader og fejlbelastning af kroppen.


Coaching og Mentoring  - Motivering og målretning af personlige ønsker og behov, fx. i forbindelse med træning eller livsstilsomlægning.


Kostvejledning og Livsstilomlægning  - vejledning og motivering med udgangspunkt i aktuelle kropsmålinger, body-age og personlige ønsker.


Jeg arbejder inden for en lang række felter relateret til sundhedområdetområdet, der tilsammen danner et stærkt helstøbt koncept I min sundhedsverden


Fysiurgisk massage

At massagen er fysiurgisk betyder, at den tager udgangspunkt i et indgående kendskab til kroppens muskler og funktion. Det er en traditionel form for massage, og er en meget effektiv behandling af blandt andet muskulære problemer.


Akupunktur

Alle former for muskel og led smerter kan ofte behandles meget effektivt med akupunktur. Den anvendte akupunktur betegnes AcuNova (tidl. Akupunktur 2000), der er en yderst virksom akupunkturform. Jeg anvender akupunktur både alene og i kombination med fx fysiurgisk massage, der sammen er særligt effektivt i mange situationer.


Forebyggende øvelser eller træning

Som et led i din behandling kan det være en fordel at jeg viser dig et stræk eller træning, der kan hjælpe dig med at forbygge at problemerne kommer igen.


Arbejdspladsjustering:

Få optimeret jeres medarbejderes arbejdsplads og undgå fejlbelastningsskader!

Hvad enten medarbejderen skal have justeret en eksisterende arbejdsplads – eller der skal investeres i nyt, kan jeg hjælpe med at finde den ergonomisk bedste løsning inden for de rammer der er.

Det sikre bedst mulige arbejdsstillinger og færrest mulige skader og smerter, og forebygger dermed sygdom og fravær.


Coaching og Mentoring

I løbet af vores liv træffer vi mange valg – nogle er nemme, andre er svære. Nogle gange kender man ikke til mængden af muligheder – eller der er så mange, at valget virker uoverskueligt. Nogle gange har vi brug for inspiration eller afklaring for at kunne træffe det rette valg. Coaching og mentoring kan hjælpe dig i disse – og mange andre situationer.


Om Coaching

Coaching er en afklarende samtale, hvor vi sammen afdækker, hvad dit egentlige ønske og mål er.

Hvilke forhindringer og muligheder der må være for at du kan nå målet, og hvordan håndteres disse? Hvilken tidshorisont taler vi om – og er der brug for delmål?

Når disse ting står klart, laves en plan for hvordan du kan komme frem til dit mål eller delmål – og så er du parat til at komme i gang! En coaching samtale kan ofte med fordel følges op af en eller flere mentormøder.


Om Mentoring

Mentoring er en delvist coachende og delvist rådgivende samtale, hvor emnet typisk er noget, der volder dig vanskeligheder eller hvor du har brug for ny inspiration. Det kan også være en støtte til dig – der har brug for at blive ”holdt lidt i snor” med det du har sat dig for.

Under et mentormøde samles op på hvor langt du er i din proces, hvad næste skridt er, hvilke udfordringer der vil være i dette skridt og hvordan du klarer dette. Du vil typisk få gode råd og inspiration eller motiverende ord, hvis det er det der skal til.


Kostvejledning

Uanset om du ønsker at forbedre din træning, din form, vægt eller dit generelle helbred, er den rette kost et vigtigt element i forhold til at nå dine mål. Kenneth er uddannet inden for kost og ernæring, og kan derfor hjælpe dig med at få din kost tilpasset så du opnår det du ønsker.Personlig træning

Personlig træning er individuel tilrettelagt træning, hvor du under en træningssession konstant superviseres og trænes af din træner.


En god fysik giver personligt overskud og velvære. Hvad end din ønsker og mål måtte være, kan jeg hjælpe dig til at skræddersy en realistisk plan og støtte dig i din træning så de ikke forbliver drømme. Hos mig er balancen mellem en effektiv træning, og et overkommeligt tidsforbrug et nøglepunkt.


Funktionel træning hos Kenneth

En stor del af træningen du vil opleve hos mig vil være funktionel. Det vil sige at vi bruger kroppen og din egen vægt som redskab. Meget af træningen er baseret på at styrke kroppen muskler, sener og led, så du undgår skader og smerter i din hverdag. Fordelen ved funktionel træning er, at den er effektiv og at du også kan udføre mange af øvelserne hjemme – uden at skulle investerer i dyrt udstyr.


Jeg siger:”Træn effektivt frem for at slide din krop op!" – Mange mennesker bruger alt for meget tid på ineffektiv træning. Det er ikke hensigts-mæssigt rent fysisk, og i en travl hverdag er det ofte denne tidsfaktor, der er afgørende for, om man får trænet eller ej.

- Mine træningsprincipper bygger på funktionalitet og intensitet – og det muliggør at træningen er praktisk gennemførlig – og også de dage hvor det ellers ville være umuligt!


Livsstilsændringer

Kenneths samlede kompetencer omfatter alle de nøgleværktøjer, der skal til for, at gennemføre en succesfuld livsstilsændring.

Indledningsvist foretages kropsmålinger, og ved en coachende samtale, afdækker I sammen dine ønsker og der  fastsættes realistiske og opnåelige mål og delmål. Herefter bruger Kenneth sine kompetencer indenfor træning og kost, og tilrettelægger et overskueligt program for de ændringer der skal til. Har du brug for støtte undervejs i forløbet, kan han tilbyde dig personlig træning, motiverende coaching samtaler, mentoring eller hvad der nu kunne være behov for. Har du nogle fysiske skavanker der skaber problemer, kan Kenneth behandle dig, så du kommer godt i mål med din livsstilsomlægning. Undervejs kan Kenneth lave kontrolmålinger af de fysiske resultater du opnår, så du kan følge din udvikling. I mange tilfælde er den en fordel hvis din familie inddrages i livsstilomlægningen, og her kan Kenneth tilbyde møder hvor flere fra familien deltager og motiveres til at deltage eller støtte op om forandringerne.


Samlet kan KPerformance tilbyde et meget stærkt koncept – der giver de bedst mulige resultater!


Performance - Personlig træning - Behandling - Coaching