Performance - Personlig træning - Behandling - Coaching

Sundhed til virksomheder


En sund virksomhed har brug for sunde medarbejdere.


Få jeres egen Sundhedsrådgiver og behandler i virksomheden!

Jeg dækker en bred palette af sundhedsfremmende tilbud og jeres medarbejdere vil derfor få fordelene af at møde den samme rådgiver uafhængigt af behandling/forløb.


Mine kompetencer er:

• Massage

• Akupunktur og Laser terapi

• Forebyggende øvelser og træning

• Arbejdspladsjustering

• Træning/vejledning og rådgivning

• Sundhedstjek og kropsmålinger

• Kostvejledning

• Livsstilændringer

• Life- og Business Coaching


Et forløb vil med fordel kunne indledes med et fællesmøde, hvor virksomhedens ansatte introduceres til Sundhedsrådgiveren, og de sundhedsfremmende tilbud de kan benytte sig af.


Jeg er klar til at skræddersy et tilbud, der passer til jeres behov!


Eksempel på en sundhedsordning:

Sundhedcoachen kan behandle, coache eller rådgive op til 8 ansatte pr. besøg i virksomheden.

Der beregnes 4 timer pr. besøg.


Et fast ugentlig besøg af Sundhedscoachen koster fra 9.450 kr + moms pr. måned, og omfatter at de ansatte kan benytte sig frit af alle typer af ydelser.


Er I gearet til yderligere udfordringer og tiltag, kan der arrangeres sundhedsforebyggende fællestræning af forskellige typer.Læs mere om de enkelte kompetencer her

Eksempler på forskellige forløb:


Nakke/skulder/ryg-forløb:

Godt til medarbejdere med stillesiddende jobs, eller problemer med hovedpine eller spændinger i nakke/skulder/ryg.

1. session: Samtale og undersøgelse af de aktuelle problematikker. Behandling med massage evt. i kombination med akupunktur.

2. session: Opfølgning og massage, rådgivning og tildeling af forebyggende øvelser.

3. session: Rådgivning på medarbejderens siddeplads med fokus på optimering af ergonomi og arbejdsstillinger.

4. samt efterfølgende sessions: Opfølgning og massage – rådgivning efter behov.


Vægttabs-/livstilsændringsforløb:

Godt til medarbejdere, der gerne vil arbejde med livsstilsrelaterede problemer som fx overvægt, usund livsstil, problemer med diabetes 2 og andre livsstilsrelaterede sygdomme.

1. session: Coachende samtale og afdækning af de aktuelle problematikker og mål.

2. session: Kropsmålinger, herunder blodtryk, vægt, muskel- og fedtprocent og body-age. Samtale og endelig fastsættelse af mål eller delmål. Motivering af medarbejderen.

3. session: Rådgivning i forhold til kost og motion – baseret på den enkeltes behov og målsætninger.

4.samt efterfølgende sessions: Coachende opfølgningssamtaler, kontrolmålinger og rådgivning.


Stresshåndterings-forløb:

Godt til medarbejdere, der gerne vil arbejde med at nedsætte stress eller forebygge at det opstår.

1. session: Coachende samtale og afdækning af aktuelle ønsker og problematikker. Fastsættelse af mål eller delmål.

2. session: Opfølgende coaching og konkretisering af metoder til forandringer. Motivering af medarbejderen. Rådgivning om stress-nedsættende tiltag.

3. samt efterfølgende sessions: Coachende opfølgning og rådgivning.


Fælles træningsforløb:

Afhængigt af ønsker og muligheder, kan vi arrangere holdforløb. Et sådant forløb er særlig godt til fælles forebyggelse af nakke/skulder/ryg problemer, forbedring af psykiske arbejdsmiljø, forøgelse af team-ånd og positiv stemning samt fokus på sundhed og livsstil. Jeg har gode erfaringer med at arrangere holdforløb – fx med fokus på styrkelse af kroppen og/eller konditionsforbedrende fællestræning.